ประวัติการทำงาน

  • ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัทสตรีมมิ่ง จำกัด
  • ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัทลานเกียร์เทคโนโลยี จำกัด
  • Support Consultant บริษัทรอยเตอร์ซอฟต์แวร์ไทยแลนด์ จำกัด

ประสบการณ์ด้านการทํางาน

เคยทำงานด้านการให้คำปรึกษาทางเทคนิคครอบคลุมปัญหาทุกมิติของระบบของลูกค้า เช่น ระบบเนทเวิร์ค ปัญหาด้านซอฟต์แวร์ ในระบบแอพพลิเคชั่นการเงิน หลังจากนั้นได้ไปเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่น เกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการคลาวเซอร์เวอร์ หลังจากเรียนจบได้มาเปิดบริษัทของตัวเอง มีประสบการณ์ออกแบบและดูแลโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้กับลูกค้าและองค์กรหลายแห่ง เช่น สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), สถาบันส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท จากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยโตเกียว
  • ปริญญาตรี จากคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 1)