ประวัติการทำงาน

  • ปัจจุบัน: Software developer บริษัท ลานเกียร์ เทคโนโลยี จำกัด
  • May 2021 - July 2022: Backend Developer at Wisdom epic coding ดูแลระบบหลังบ้านของโปรเจคภายในบริษัทที่ทำเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

ประสบการณ์ด้านการทํางาน

- ประสบการณ์การออกแบบฐานข้อมูล เช่น ระบบจัดการเนอสเซอรี่, ระบบจัดการข้อมูลภายในบริษัทอสังหาริมทรัพย์ - Database engines: MySQL, Postgresql MongoDB - Computer Languages: C, C++, Go Python, SQL Javascript, Typescript

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่