ประวัติการทำงาน

  • 2022- ปัจจุบัน : UX UI Designer บริษัท ลานเกียร์ เทคโนโลยี จำกัด
  • 2022-2022 : UX UI Designer บริษัท จีเนียส เจเนติกส์ จํากัด
  • 2021-2022 : UX UI Designer & Product Owner บริษัท ใส่ใจซอฟต์ จำกัด
  • 2021-2022 : Project Manager บริษัท ดูดี ดิจิทัล จำกัด
  • 2019-2020 : Digital Director บริษัท คลาวด์ มาร์เกตติ้ง จำกัด

ประสบการณ์ด้านการทํางาน

- บริหารและออกแบบฟังค์ชั่นของระบบรวมถึงออกแบบ Product : บริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (SAIJAI CRM) - ออกแบบ UX UI ในรูปแบบ Application และเว็บไซต์ - Plan Sprint project for development

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี จากวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่