ประวัติการทำงาน

  • 2014 - ปัจจุบัน: นักออกแบบเว็บไซต์หรือกราฟิก บริษัท ลานเกียร์ เทคโนโลยี จำกัด
  • 2012 – 2013: กราฟิกดีไซน์ ตัดต่อวีดีโอ บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด
  • 2011 – 2011: กราฟิกดีไซน์ ตัดต่อวีดีโอ นครปฐมเคเบิ้ลทีวี

ประสบการณ์ด้านการทํางาน

- ประสบการณ์ทำงานในตำแหน่ง UX/UI Designer ร่วมออกแบบและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเว็บไซต์ ซอฟท์แวร์ และ แอพพลิเคชั่นมือถือในส่วนของงานดีไซน์ให้กับโครงการในบริษัททั้งภาครัฐและเอกชน - มีความชำนาญในการใช้โปรแกรมกราฟฟิกและตัดต่อภาพเคลื่อนไหวหลากหลายแขนง ทั้ง Adobe Illustrator , Adobe After Effects , Adobe Photoshop ,Figma ได้เป็นอย่างดี

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม