ประวัติการทำงาน

  • 2022 - ปัจจุบัน : นักพัฒนาระบบ บริษัท ลานเกียร์ ​เทคโนโลยี จำกัด

ประสบการณ์ด้านการทํางาน

React.js / Next.js , TypeScript, Javascript, GraphQL, Adobe XD, Figma

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่