ประวัติการทำงาน

  • 2019 - ปัจจุบัน: Development Manager บริษัท ลานเกียร์ เทคโนโลยี จำกัด
  • 2014 - 2018: Project Manager & Technical Lead บริษัท ยูบิเวอร์ซิตี้ จำกัด
  • 2010 - 2014: ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โครตัน จำกัด

ประสบการณ์ด้านการทํางาน

ผู้จัดการโครงการที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับทั้ง Mobile Application และ Website มากว่า 10 ปี เป็นส่วนนึงของโครงการสำคัญทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึง Start-up ทั้งในและต่างประเทศ อาทิเช่น สิงคโปร์ ญี่ปุ่น อเมริกา เกาหลี อิสราเอล

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท จากคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี จากคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 2)