ประวัติการทำงาน

  • ปัจจุบัน: เจ้าหน้าที่ทดสอบระบบ บริษัท ลานเกียร์ เทคโลโนยี จำกัด
  • 2020 - 2022 Backend Developer at Neversleep co.,ltd.

ประสบการณ์ด้านการทํางาน

Git, Flutter, react / nextjs, express, nestjs, Fastapi, Graphql, Laravel, Docker, sql / nosql, Programming Languages

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี: จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่