ประวัติการทำงาน

  • ปัจจุบัน Project Coordinator - บริษัท ลานเกียร์ เทคโนโลยี จำกัด
  • 2019: Administration สมาคมสมาพันธเอสเอ็ม อีไทย
  • 2018: Administration สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย
  • 2018: Administration บริษัท บัซซฟรัซ โซลูชั่นจำกัด
  • 2016: Sale & Marketing บริษัท แอปโค จำกัด
  • 2014: Promoter Apple บริษัท ดีฟวชั่น จำกัด

ประสบการณ์ด้านการทํางาน

- ประสบการณ์ทำงานในตำแหน่ง ธุรการด้านเอกสารบัญชี เอกสารทั่วไปและประสานงานหน่วยงานภาครัฐและบริษัทต่างๆ - มีความชำนาญในการใช้โปรแกรม Microsoft Office Word, Excel ,Powerpoint และ ระบบออนไลน์ googledoc googlesheet,google forms และ โปรแกรมกราฟฟิก Photoshop

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยา