ประวัติการทำงาน

  • 2022 - ปัจจุบัน : Software Engineer บริษัท ลานเกียร์ ​เทคโนโลยี จำกัด

ประสบการณ์ด้านการทํางาน

- React.js / Next.js - TypeScript - Javascript - GraphQL - Adobe XD - Figma

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่