ประวัติการทำงาน

 • 2557-ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ลานเกียร์เทคโนโลยี จำกัด
 • 2557-2560 ที่ปรึกษาและผู้จัดการโครงการ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด
 • 2559-2560 ออกแบบและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการปรับโครงสร้างผลตอบแทน, commission ฝ่ายขาย
 • 2557-2558 ผู้จัดการโครงการปรับปรุงระบบการคำนวณและการทำจ่ายผลประโยชน์ตัวแทน
 • 2555 – 2557 ที่ปรึกษาทางด้านเทคโนโลยี บริษัท เอ็ดดูเคชันสตูดิโอ จำกัด
 • 2554 – 2555 หัวหน้างานแผนกวางแผนกลยุทธ์ บริษัทไอเอ็นจี ประกันชีวิต จำกัด
 • 2552 – 2554 Operational Analysis and Development Department Manager, Shanghai Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd. Shanghai, China
 • 2550 – 2551 อาจารย์พิเศษ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โครงการการขยายโอกาสการศึกษาฯ (จังหวัดน่าน)
 • 2549 – 2550 ผู้ช่วยสอน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ด้านการทํางาน

นักวิเคราะห์และผู้จัดการโครงการซอต์แวร์การเชื่อมต่อระบบ (System Integration) ด้วยประสบการณ์หลากหลายมากกว่า 14 ปี ทั้งการทำ Operation Research สำหรับ HyperMarket, เคยเป็นผู้ออกแบบและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการปรับโครงสร้างผลตอบแทน commission ฝ่ายขาย ปรับปรุงระบบการคำนวณและการทำจ่ายผลประโยชน์ตัวแทน, นักวิเคราะห์และออกแบบระบบให้กับลูกค้าองค์กรณ์ทั้งภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท จากคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี จากคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 2)