ประวัติการทำงาน

  • Larngear Technology (เทคโนโลยีการศึกษา, AR) : Founder / Product Manager
  • Streaming (Online learning platform) : Founder / Media Director
  • Learnery (VDO & Graphic Production House) : Founder
  • 23 Studio (Web & Mobile Application) : Founder / Art Director
  • 2008 - 2009 Narimune Techno Engineering (ผลิตชิ้นงานต้นแบบรถยนต์) : Head of Engineer, Domestic division
  • 2007 - 2008 Narimune Techno Engineering (ผลิตชิ้นงานต้นแบบรถยนต์) : 3D Mold design Engineer
  • ผู้บรรยายพิเศษด้านการผลิตสื่อผสมผสาน
  • ผู้บรรยายพิเศษด้านสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดียในทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์
  • ผู้บรรยายพิเศษด้าน Augmented Technology

ประสบการณ์ด้านการทํางาน

ผู้ร่วมก่อตั้งและ Art Director ของบริษัท วิศวกรผู้รักงานศิลปะ มีประสบการณ์ในการออกแบบขึ้นรูป 3 มิติ สำหรับ Augmented Reality (AR) ที่มีผลงานมากมายในรูปแบบสื่อการเรียนการสอนให้กับ สวทช, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, บริษัทผลิตต้นแบบรถยนต์ ฯลฯ รวมถึงเป็นผู้บรรยายพิเศษด้านการผลิตสื่อผสมผสาน, สื่อการเรียนรู้มัลติมีเดียในทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ และผู้บรรยายพิเศษด้าน Augmented Technology

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี จากคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย