ประวัติการทำงาน

  • ปัจจุบัน Software developer: บริษัท ลานเกียร์ เทคโนโลยี จำกัด
  • 2020: PRESENT Humanica Public Company Limited

ประสบการณ์ด้านการทํางาน

git, react, Microsoft SQL Server, .NET, Ionic, Programming Languages: C, C++, C#, Python, Javascript, Sql

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี: คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่