ประวัติการทำงาน

  • 2014: ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท สตรีมมิ่ง จำกัด
  • 2008: Support Consultant บริษัทรอยเตอร์ซอฟต์แวร์ไทยแลนด์ จำกัด
  • 2006: ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ลานเกียร์ เทคโนโลยี จำกัด

ประสบการณ์ด้านการทํางาน

เคยทำงานด้านการให้คำปรึกษาทางเทคนิคครอบคลุมปัญหาทุกมิติของระบบของลูกค้า เช่น ระบบเนทเวิร์ค ปัญหาด้านซอฟต์แวร์ในระบบแอพพลิเคชั่นการเงิน หลังจากนั้นได้ไปเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่นเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการคลาวเซอร์เวอร์ หลังจากเรียนจบได้มาเปิดบริษัทของตัวเอง มีประสบการณ์ออกแบบและดูแลโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้กับลูกค้าองค์กรณ์หลายแห่ง เช่น สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), สถาบันส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท จากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยโตเกียว
  • ปริญญาตรี จากคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 1)