ประวัติการทำงาน

  • 2014 - ปัจจุบัน: หัวหน้านักวิเคราะห์และออกแบบระบบ บริษัท ลานเกียร์ เทคโนโลยี จำกัด
  • 2008 - 2014: นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ บริษัท แอคน่าประกันภัย

ประสบการณ์ด้านการทํางาน

- ประสบการณ์วิเคราะห์และออกแบบระบบ ทำงานร่วมกับทีมโปรแกรมเมอร์ ในการพัฒนาทั้งเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นมือถือ และซอฟท์แวร์ให้แก่งานโครงการของภาครัฐ - ประสบการณ์วิเคราะห์สารสนเทศภายในองค์กรของอุตสาหกรรมการเงิน-ประกันภัย เพื่อออกแบบ

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท และปริญญาตรี จากคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย